Aplikativni program za
ustroj i vođenje evidencije
održivog gospodarenja otpadom

KomGO pojednostavljuje i ubrzava poslovne procese vezane uz vođenje evidencije održivog gospodarenja otpadom za potrebe komunalnih poduzeća. Korisnik kroz program može izvršiti i pratiti sve radnje koje su nužne za evidenciju održivog gospodarenja otpadom, obračuni, reciklažno dvorište, knjigovodstveni sustav.

Također je dostupna aplikacija eŠihterica. Aplikacija koja omogućuje dnevni unos evidencije prisutnosti na radu, evidencije bolovanja, godišnjih odmora i drugo, te se vodi pojedinačno za svakog radnika dnevno. Potpuno povezivanje KomGO-a sa aplikacijom eŠihterica također je osigurano.

Pregled funkcionalnosti

Terensko skupljanje podataka

 • Komunalni i BIO otpad (RFID tehnologija - čipirane posude)
 • Selektirani otpad (Tablet rješenje)
 • Vaganje vozila i evidencija vaganja

Reciklažno dvorište

 • Evidencija skupljenog otpada
 • Eevidencija odvojenog otpada
 • ONTO obrazac

Tržnica i sajam (prijenosni android uređaji)

 • Evidencija ugovora
 • Evidencija klupa
 • Izdavanje računa

Evidencija radnog vremena vozača

 • Evidencija radnog vremena vozača (po danima i vozilima)
 • Evidencija dnevnog rasporeda vozila
 • Putni radni listovi
 • Ispis potvrde o aktivnostima

Centralna komunalna evidencija i obračuni

 • Evidencija „Izjava o načinu korištenja javne usluge”
 • Evidencije i obračuni odvoza komunalnog otpada
 • Evidencije i obračuni odvoza BIO otpada
 • Evidencije i obračuni odvoza selektiranog otpada (plastika, papir, tetrapak...)
 • Evidencije i obračuni odvoza glomaznog otpada
 • Štampa rješenja, uplatnice, računi

Knjigovodstveni sustav

 • Financijsko, salda konti, porezne knjige
 • Kamate, ovrhe, trajni nalozi
 • Automatizmi knjiženja i učitavanja izvoda iz banke

Radni nalozi – organizacija rada i aktivnosti

 • Izrada i održavanje radnih naloga
 • Izrada i održavanje dnevnog rasporeda rada
 • Izrada trebovanja kao inicijalnog dokumenta za aktivnosti vezane za radne naloge
 • Izvještavanje: liste građevinske knjige, kartica održavanja vozila (stroja), evidencija utroška goriva
 • Analize: raspoređenost radnika, stroja po danima, mjesečno, izračun postotka iskoristivosti

Zelene površine

 • Evidencija zelenih površina
 • GIS prikaz zelenih površina
 • Troškovnici
 • Ugovori
 • Situiranje izvršenih poslova (Fakture)
 • Dnevnik rada

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja rado ćemo Vam biti na usluzi.